Här hittar du all informa- tion du behöver för dina frågor och funderingar om LVM.

Sammanställning av LVM-hanteringen i teori och praktik.

Vår LVM-konsult med 30 års erfarenhet av lagen svarar på dina frågor.

Utbildning, Handledning, Ombud i FR & KR, Utred- ningar, Fokusgrupper, Ut- värderingar mm.

Fler missbrukare omhändertas akut

(2019-06-06) Färre vuxna tvångsvårdades för missbruk förra året. Men samtidigt ökar antalet akuta omhändertaganden, enligt Socialstyrelsen. Totalt vårdades 304 personer enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) den 1 november 2018. Det är en minskning med 18 procent jämfört med året före. Samtidigt har det sett över tid blivit vanligare att LVM-vård inleds med ett så kallat omedelbart omhändertagande. I början av 2000-talet inleddes ungefär två tredjedelar av LVM-vården på det sättet – i dag är siffran 90 procent. Vanligaste skälet är att hälsotillståndet riskerar att försämras allvarligt, men det kan också handla om risk att skada sig själv eller närstående. Läs mer

DN Debatt. ”Låt sjukvården ta ansvar för beroendesjukdomar”

(2019-05-14) Flera olika medier har på senare tid uppmärksammat skriande brister i omhändertagandet av patienter som lider av beroende och samtidigt har andra psykiatriska problem. ”Uppdrag gransknings” reportage i SVT om Sannes lidande och nätmediet KIT:s skildring av Isaks död i en överdos är två talande exempel på hur det tyvärr kan se ut i Sverige i dag. Läs mer

Ny chef för Sis utsedd

(2019-05-03) Ewa Persson Göransson blir ny chef för Statens institutionsstyrelse, Sis. Hon kommer närmast från en tjänst som statssekreterare i socialdepartementet. Läs mer

JO-beslut

Utbildning LVM för handläggare och chefer

Jag kan erbjuda er utbildning var helst ni finns. Jag har under de senaste åren haft utbildningar i ett 150-tal kommuner/stadsdelar runt om i landet. I utbildningen diskuterar vi egna och fiktiva ärenden, går igenom befintlig lagstiftning, ger praktisk handledning i svåra bedömningar. Om ni är en liten kommun, slå ihop er i en utbildningsdag med grannkommunen/erna. Referenser ges från tidigare utbildningar runt om i landet. Boka nu! 0707-123236 Läs mer